En Valenciano

  • Els numeros De’l 1 al 10 aprengueu jugant i cantant i així comptarem de l’u al deu.

    Els numeros De’l 1 al 10  aprengueu jugant i cantant i així comptarem de l’u al deu.
  • Els dies de la setmana

    Els dies de la setmana
  • L’amistat

    L’amistat